Servicii

Servicii in domeniul contractual

(actele translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri mobile sau imobile, inclusiv actele de schimb)

 • contracte de vanzare-cumparare;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donatie;
 • contracte de intretinere;
 • contracte de renta viagera;
 • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de imprumut cu sau fara ipoteca;
 • contracte de inchiriere;
 • contracte de garantie imobiliara;
 • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare;
 • contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri;
 • contracte de imprumut sau donatie de bani.

Servicii in domeniul comercial

 • redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale);
 • consultanta de specialitate, pentru investitorii straini.

Servicii in domeniul succesoral

 • dezbateri succesoriale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar;
 • redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti;
 • redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni;
 • redactarea si autentificarea testamentelor

Procuri

 • procuri generale;
 • procuri de conservare si/sau administrare;
 • procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

Declaratii

 • declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui);
 • declaratii de acceptare a succesiunii;
 • declaratii de renuntare la succesiune;
 • declaratii de notorietate;
 • declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume:
  1. ajutor de somaj;
  2. ajutor social;
  3. obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
  4. acordarea burselor pentru elevi si studenti;
  5. stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora;
  6. valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

Certificarea unor fapte in cazurile prevazute de lege

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

 • faptul ca o persoana se afla in viata;
 • faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
 • faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
 • faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.

Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.

Legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor

Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care nu se cere forma autentica, prin lege, ca o conditie de valabilitate a actului.

La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se prezinta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.

Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare.

Dare de data certa inscrisurilor

Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte.

Notarul public intocmeste o incheiere in care arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru darea de data certa si va indica data (anul, luna, ziua) si ora, daca i se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul.

Primiri in depozit

Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti, valori si acte ridicate cu ocazia intocmirii inventarelor succesorale, precum si insemnele de marcat material lemnos din padure.

Acte de protest al cambiilor

Actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se indeplinesc in conditiile stabilite prin legi speciale.

Legalizari copiilor de pe inscrisuri

Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul.

In situatia in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz, incheierea este semnata si de expert.

Efectuarea si legalizarea traducerilor

Traducerile de pe inscrisuri se efectueaza de traducatorul atestat potrivit legii, care le va semna, iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului.

Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura al acestuia, depus la biroul notarial.

Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

La cererea partii, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop, notarul public va cita toate partile sau dupa caz, pe succesorii acestora.

Duplicatul va avea aceeasi forta probanta ca si inscrisul original.

Traduceri si traducatori

Colaboram cu orice traducator sau birou de traduceri autorizat.
Daca sunteti interesati de traduceri si/sau legalizari de traduceri va rugam sa ne contactati.

Cadastru, Carte Funciara

Daca aveti de intocmit planuri de situatii si amplasament sau pentru a clarifica o problema legata de aceasta activitate va rugam sa ne contactati. Colaboram cu specialisti avizati in domeniu.

La cererea partilor efectuam inscrieri de acte la Cartea Funciara.

Daca aveti lucruri neclare in privinta proprietatilor Dvs nu ezitati sa ne contactati. Veti gasi sprijin si deschidere in limita competentei noastre.