Acte Necesare

Dezbateri succesorale (mosteniri)

 • Anexa I (eliberata de Primaria localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu, pe baza certificatului de deces in original)
 • Certificatul de deces, in original si copie
 • Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie
 • Actele de identitate ale succesorilor (Buletin / Carte / Adeverinta de identitate), doar in original
 • Actele de proprietate asupra bunurilor ce au au ramas de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, loc de veci, bani la banca / CEC, autoturism etc)
 • Testament (daca este cazul), in copie si original

Testamente

 • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament

Contracte de vanzare – cumparare / donatie / schimb / intretinere, contracte de partaj / lotizare / alipire, contracte de ipoteca, gaj, imprumut

 • Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original si copie.
 • Actele de identitate ale partilor, in original si copie.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)

Contracte de inchiriere / comodat

 1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
  • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
  • Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare
  • Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contract de vanzare – cumparare etc.)
 2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte:
  • Actul de identitate ( cartea / buletinul / adeverinta de identitate)
  • Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul fiscal sau certificatul unic de inregistrare sau dupa caz autorizatia de functionare)
  • Imputernicire / delegatie prin care persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este indreptatita sa faca acest lucru, reprezentant persoana juridica.

Declaratii autentice, procuri speciale si generale

 • Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 • Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs

Legalizari de copii ale unor inscrisuri

 • Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata.
 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)

Legalizari de semnatura

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul)
 • Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Legalizarea semnaturii unui traducator

 • Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
 • Documentul tradus in cate exemplare il solicitati, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

Darea de data certa unor inscrisuri

 • Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul).
 • Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus uul pentru arhiva biroului notarial.

Precizari

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.

Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).

Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate, cu exceptiile prevazute de lege.

Scutirea de supralegalizare și apostilare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte la Convenţia nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o înţelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea nici unei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).